Defrag stranice

Page Defrag je maleni softver od 70 Kilobajta koji prikazuje podatke o tome kako su fragmentirane datoteke straničnog poziva i košnice registra. Defragmenteri koji se izvode u sustavu Windows ne mogu defragmentirati te datoteke straničnog poziva i košnice registra što obično znači da se vremenom mogu usitniti, što može smanjiti performanse sustava.Defrag stranice može defragmentirati sve datoteke otvorene za ekskluzivni pristup pri sljedećem pokretanju sustava ili čak pri svakom pokretanju. Podaci o procesu i rezultatima ispisuju se izravno na ekranu, što je izvrsno za provjeru je li defragmentacija bila uspješna ili su se dogodile pogreške.

U programu Windows ponovno možete pokrenuti defragmentaciju stranice kako biste provjerili i razinu defragmentacije tih datoteka. Softver nam nije potreban ako i vaš alat za defragmentaciju nudi tu mogućnost.

page defragImajte na umu da je PageDefrag kompatibilan samo sa sustavom Windows XP (32-bitni) i Windows Server 2003 (32-bitni), a ne i novijim verzijama operacijskog sustava Microsoft Windows.

Imajte na umu da će se pokretanje operacijskog sustava trebati duže kada se postupak defragmentacije pokrene pri pokretanju sustava. PageDefrag ispisuje naziv datoteke i status svake datoteke koju obrađuje prilikom dizanja, a ako uspije u smanjenju fragmentacije datoteke, broju klastera s kojima je datoteka započela i broju klastera datoteke nakon postupka.

Programeri su u program dodali opcije naredbenog retka, tako da ga teoretski možete pokrenuti iz batch datoteka ili sustava koji se dižu u naredbeni redak. Osnovna upotreba je pagedefrag, a slijede sljedeće naredbe:

  • -e defrag na svim čizmama
  • -o defrag sljedećem dizanju
  • -ne nikad defrag
  • -postavi odbrojavanje na broj sekundi